ارتباط با ما

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

آدرس: مشهد - خیابان راهنمایی – راهنمایی 25 - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تلفن: 38460773- 38446090 51 98+

فاکس: 38466707 51 98+

سامانه پیامکی :30009900660773
ایمیل: info@agriengkh.ir

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک